Služby

Naše knihovna provozuje dvě oddělení: pro děti a pro dospělé čtenáře. Jejich otevírací dobu naleznete spolu s kontakty zde.

Tato oddělení nabízejí množství základních knihovnických služeb, jako jsou činnosti výpůjčního protokolu, knihovnické a bibliografické informace, ústní konzultace a reference nebo individuální i kolektivní práci se čtenáři.

Půjčujeme beletrii, naučnou literaturu i periodika, k dispozici je on-line katalog, souborný katalog, poskytujeme rezervaci knih a časopisů, pořádáme knihovnické lekce či lekce informační výchovy pro ro žáky a studenty SŠ.

Další služby poskytujeme prostřednictvím modulu AKS Clavius a dalších programů: jednotná informační brána JIB, on-line katalog, souborný katalog SKAT, souborný katalog ČR – Caslin nebo portál Knihovna.cz.

NABÍZÍME ROVNĚŽ ŘADU DOPLŇKOVÝCH SLUŽEB:

Meziknihovní výpůjčky

Tato služba spočívá ve vyhledávání a objednávání konkrétních titulů či časopiseckých článků z jiných knihoven…

Čítárna a studovna

Pro četbu v rámci knihovny mohou naši návštěvníci využít studovnu. Kromě fondu z příruční knihovny,…

Veřejný internet

V knihovně máme k dispozici veřejné počítače pro přístup k internetu. V oddělení pro dospělé…

On-line služby

I když Vás u nás vždycky rádi uvidíme, některé ze služeb poskytujeme na i dálku…

Reprografické služby

Tuto službu nabízíme na přepážce a souvisí také s poskytováním a vyhledáváním informací z literárních…

Bezbariérový přístup

Když říkáme, že naše knihovna je otevřená všem, myslíme to vážně. Taky proto jsou všechny…

Bazar knih

Ve foyer najdete bedny s poklady. Knížky, které jsou vyřazené z našeho fondu nebo je…

Automat na kávu

Nejsme sice kavárna, ale na sucho Vás u nás s knížkou taky nenecháme. Za deset…